תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
כפר יונה, שכונה צפון מזרחית
פרוגרמה: ניהול פרויקט
לקוח: משרד הבינוי והשיכון
גודל: 700 יח"ד
מיקום: צפון מזרח כפר יונה