תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
קדימה, תכנית הצ/352/1-4 מתחם A
פרוגרמה: ניהול פרויקט
לקוח: משרד הבינוי והשיכון
גודל: 1380 יח"ד
מיקום: מערב קדימה