תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
יבנה, תכנית יב/1/255 מתחם B + C
פרוגרמה: ניהול פרוייקט
לקוח: משרד הבינוי והשיכון
גודל: 2,300 יח"ד, 21,000 מ"ר, מסחר 
מיקום: דרום יבנה