תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
אשדוד, התחדשות עירונית ברובע א'
פרוגרמה: ניהול פרויקט
לקוח: משרד הבינוי והשיכון
מיקום: רובע א' אשדוד