תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
חולון, תכנית מתאר ח/500
פרוגרמה: ניהול פרויקט
לקוח: עיריית חולון
גודל: 4200 ד', 13,700 יח"ד, מסחר ותעסוקה 
מיקום: דרום חולון