תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
שדה פוטו וולטאי, פארק רותם
פרוגרמה: מערכות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל
לקוח: צוק אנרגיות מתקדמות בע"מ
גודל: כ 8 ד'
מיקום: פארק תעשיות רותם, נגב
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, אלדד לב