תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
שדה ניסוי לאנרגיות מתחדשות, פארק רותם
פרוגרמה: שדה ניסוי והדגמה של אנרגיות מתחדשות
לקוח: מדינת ישראל, הקריה למחקר גרעיני- נגב,
רותם תעשיות בע"מ
גודל: כ 680 ד'
מיקום: פארק תעשיות רותם, נגב
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, אלדד לב
 
הקריה למחקר גרעיני – נגב (קמ"ג) יזמה באמצעות חברת רותם תעשיות בע"מ (חברה ממשלתית בשליטתה) תכנית מתאר על מנת לאפשר הקמת שדה ניסוי והדגמה לאנרגיות מתחדשות בשטחי הקמ"ג. השדה נועד לשמש לניסוי, הדגמה ואימות טכנולוגי של שיטות בתחומי האנרגיות הנקיות (תרמו וולטאי, פוטו וולטאי ואחרים), איכות הסביבה והתייעלות אנרגטית. רותם תעשיות עוסקת בפיתוח, מחקר וקידום טכנולוגיות חדשניות למעלה מ-20 שנה והקמת שדה הניסוי וההדגמה היא פעילות אינטגראלית לכלל הפעילות המתבצעות על ידה.
* התכנית אושרה בוועדה מחוזית בזמן שיא של 7 חודשים