תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
אזור, מתחם הקאנטרי
פרוגרמה: תכנית מפורטת לשכונת מגורים
לקוח: מגדלי שרונים אופק יזום ובניה בע"מ
גודל: 23 ד'
מיקום: אזור
קרדיט: צוות תכנון: עדו אלונים, חמוטל גורביץ, דוד בן דוד
 
התכנית אושרה תוך 21 חודש