תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
יבנה, מתחם B + C
פרוגרמה: שכונת מגורים
לקוח: יהל מהנדסים, משרד הבינוי והשיכון
גודל: 2,300 יח"ד, 21,000 מ"ר, מבני ציבור ומסחר
מיקום: דרום יבנה
קרדיט: צוות התכנון: אדריכל תב"ע: עדו אלונים, יעל נידם
אדריכלית תב"ע עד 2013: אירנה ליכטנברג ז"ל
אדריכל נוף: קסם אדריכלים, ברוס לוין