תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
רמת השרון, שכונת שתיל
פרוגרמה: תב"ע
לקוח: פרטי
גודל: 77 דונם
מיקום: רמת השרון
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, חמוטל גורביץ, ג'ני רייצין