תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
מושב לפידות, תכנון מחדש
פרוגרמה: תכנית מפורטת לתכנון מחדש של היישוב לפידות
מיקום: לפידות