תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
כפר סבא, פינוי בינוי
פרוגרמה: פינוי בינוי 
גודל: 37 דונם
מיקום: כפר סבא

תכנית פינוי בינוי בלב העיר המאפשרת ציפוף תוך התייחסות למרקם הבנוי הטיפוסי בסביבתו.