תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
אזור, פינוי בינוי
פרוגרמה: פינוי בינוי
לקוח: החברה להתחדשות עירונית לישראל 
גודל: 37 דונם
מיקום: אזור