תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
לב כפר סבא, תב"ע
פרוגרמה: מבנה מגורים ומסחר
לקוח: י. א. בר-עוז
גודל: 1 קומת מסחר, 8 קומות מגורים, 30 יחידות דיור,
2.5 מרתפי חניה, כ 1 ד'
מיקום: כפר סבא
קרדיט: צוות תכנון: חמוטל גורביץ', עדו אלונים

 
תכנית למבנה מגורים ומסחר ברחוב הראשי. הבינוי מיועד להשלים את הפאה הרביעית בצומת מרכזית בעיר, ולממש הפוטנציאל האורבני על ידי יצירת בינוי איכותי במרכז העיר.
התכנית כוללת הגדרת רחבה בחזית המבנה, כאתנחתא איכותית ומגוננת.