תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
הוד השרון, מתחם בית הבד
פרוגרמה: מבנה מעורב שימושים הכולל מגורים, מסחר ומשרדים
לקוח: החברה הכלכלית לפיתוח השרון
גודל: 1 קומת מסחר , 2 קומות משרדים, 15 קומות מגורים, 98 יחידות דיור בשני מגדלים,  כ 8.8 ד'
מיקום: הוד השרון
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, חמוטל גורביץ'
 
תכנית למבנה מעורב שימושים הכולל מגורים, מסחר ומשרדים בדרך רמתיים.
מתחם התכנון נכלל במרכז העירוני של הוד השרון, ומותאם למאפיניו.
התכנית כוללת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל לאורך החזית המסחרית הראשית בדרך רמתיים וכן זיקת הנאה למעבר הולכי רגל המאפשרת לחצות את המבנה במרכזו.