תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
הוד השרון, מתחם הגיבור
פרוגרמה: מגדל מגורים
לקוח: החברה הכלכלית לפיתוח השרון בע"מ
גודל: 14 קומות, 41 יחידות דיור, 2.123 ד'
מיקום: דרך רמתיים, הוד השרון
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, חמוטל גורביץ'
 
תכנית למגדל מגורים בצומת דרך רמתיים – הגיבור.
התכנית מאפשרת המשך האינטנסיביות האורבנית המאפיינת את הרחוב הראשי, באמצעות בנייה בצפיפות עירונית.
הבינוי הולם בנפחו ובאופן העמדתו את הצטלבות הרחובות רמתיים והגיבור.