תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
שומריה, שכונת מגורים
פרוגרמה: מגורים זמניים למפוני גוש קטיף
לקוח: הסוכנות היהודית
גודל: 43 ד'
מיקום: שומריה

הקמת שכונת מגורים למפוני גוש קטיף בשומריה. 
השכונה תוכננה והוקמה בלוח זמנים קצר במיוחד.