תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
חולון, מגדל בשדרה
פרוגרמה: מגדל מגורים
לקוח: עיריית חולון
גודל: 25 קומות, 88 יח"ד, 3.2 ד'
מיקום: חולון

תכנית מפורטת להקמת מגדל מגורים לשולי שדרה ציבורית רחבת ידיים, ברצף לרובע עירוני מרכזי: "מגדלים בשדרה".
מטרת התכנית הינה להקים מגדל מגורים ייחודי, ירוק (לפי תקן 5281) ואיכותי שישמש "פרויקט דגל" בהיבטים של עיצוב ותכנון מגדלי מגורים בחולון.