תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
יהוד, תוכנית אב להתחדשות עירונית
לינק למצגת שיתוף ציבור