תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
ת"א, המסגר מזרח, תכנית מתארית
פרוגרמה: תכנית מתארית 
לקוח: עיריית תל אביב
גודל: כ 140 ד'
מיקום: תל אביב
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, חמוטל גורביץ, ג'ני רייצין

בעבר שימש  המתחם למלאכה ותעשייה קלה.בעשור האחרון, עם שינוי במדיניות התכנונית, משנה האזור את פניו לטובת שימושי תעסוקה ומשרדים. נוכח מיקומו האסטרטגי ולאור מגמות התכנון במקום, יזמה עיריית תל אביב-יפו הכנתה של תכנית מתארית למקום. 

התכנית מטרתה תכנון 'המסגר מזרח' כחלק מרכזי ואינטגראלי בעמוד השדרה של המע"ר העירוני והמטרופוליני. תכנית המתאר תיצור מסגרת סטטוטורית ברורה וישימה להכנת תכניות מפורטות בסמכות הועדה המקומית.התכנית תקבע לגבי תוספת זכויות בנייה, מטלות, שטחים ציבוריים חדשים ועקרונות עיצוב.

הליך התכנון יכלול בדיקות תחבורתיות ושיתוף בעלי עניין.