תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
נווה מבטח, תוכנית אב למבני ציבור
פרוגרמה: תכנית אב למבני ציבור
לקוח: ועד היישוב נווה מבטח
גודל: 109 ד'
מיקום: נווה מבטח, מועצה אזורית באר טוביה 
קרדיט: צוות התכנון: חמוטל גורביץ, אלדד לב, דוד בן דוד

היישוב נווה מבטח נמצא בתהליכי שינוי דמוגרפיים ואחרים המשפיעים על תהליכי התכנון והפיתוח העכשוויים והעתידיים בליבת היישוב. תכנית האב החדשה למבני הציבור מציעה חלופות שונות לחיזוק ופיתוח המתחמים הקיימים בלב היישוב ויצירת חיבורים חדשים ביניהם.
כן מציעה התכנית פיתוח מתחמים ומרחבים בעלי פוטנציאל חברתי וקהילתי, השזור בנופי המושב המוריקים.