תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
ת"א, הנחיות רמת אביב הירוקה
פרוגרמה: הנחיות עיצוב רמת אביב הירוקה
לקוח: עיריית תל אביב, אגף אדריכל העיר
גודל: כ-650 ד'
מיקום: תל אביב
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, חמוטל גורביץ', ג'ני רייצין

מטרת מסמך ההנחיות היא לתת בידי הרשויות ובידי הציבור מסמך מפורט, ברור וכוללני שיקבע וינחה לגבי העיצוב האדריכלי והנופי של כל בנייה חדשה ומתחדשת למגורים ברמת אביב הירוקה, מתוך תפיסה מגובשת לגבי אופייה של השכונה ועתידה.