תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
הוד השרון, מבואה מערבית
פרוגרמה: תכנית מתאר למבואה המערבית הוד השרון
לקוח: החברה הכלכלית לפיתוח השרון בע"מ
גודל: 175 ד'
מיקום: הוד השרון
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, חמוטל גורביץ', אלדד לב
 
תכנית מתארית זו נועדה לאפשר פיתוחה של מבואה עירונית במערב העיר. התכנית מגדירה מסגרת לפיתוח המבואה ושילובה בתכנון העירוני הכולל בהתאם לעקרונות התכנית האסטרטגית של הוד השרון ועקרונות תכנית המתאר הכלל עירונית (בהכנה). 
 
התכנית מייעדת ליבה טבעית ששטחה כ-25 ד' לפיתוח "פארק חורשת האקליפטוס" - חורשה ותיקה ומרשימה של עצי אקליפטוס המקושרת ברצף לחורשות נוספות בעיר. החורשה תפותח באופן זהיר ורגיש, כשטח טבע עירוני ייחודי ונגיש לכלל תושבי העיר, תשמש חלון ראווה לעיר מכיוון דרך מס' 4, ותקושר לשכונות סביבה על ידי שדרות ציבוריות ושבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים.  
 
 התכנית מייעדת שטחים למגורים בבנייה רוויה, מגורים בצפיפות בינונית, מסחר משולב במגורים, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבורים פתוחים ברמה השכונתית, מתחם משולב לתכנון בעתיד ועוד.