תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
בת ים, רובע צפון מזרח
פרוגרמה: תכנית אב רובעית להתחדשות עירונית , בת-ים
לקוח: עיריית בת ים
גודל: 8,700 יח"ד, כ 1,420 ד'
מיקום: בת ים
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, חמוטל גורביץ', אפרת בילבסקי, סוניה פורשצ'יק
  
תכנית אב שמטרתה הראשית חיזוק האינטנסיביות העירונית של רובע צפון מזרח (שכונת רמת יוסף, שכונת עמידר), תוך שמירה על האופי, הייחוד והאיכות של הרקמה הקיימת.
התכנית מאפשרת סביבה רב-גונית כבסיס להתחדשות ואינטנסיביות עירונית, שימור החוזק הקהילתי והחברתי בלב עמידר ויצירת בסיס לפיתוח הקהילה והשייכות למקום ביתר שכונות הרובע, כל זאת לצד שמירת המרקם המבונה והשטחים הפתוחים בלב עמידר ובמרכז רמת יוסף, טיפוחם ופיתוחם.
בין מטרות התכנית הגדלת האוכלוסייה והשגת הטרוגניות ואיזון בהרכבה. חיזוק החיבור הפיזי והתפיסתי בין שכונות הרובע, בינן לבין עצמן ובינן לבין העיר.
התכנית תאפשר הרחבת הבסיס הכלכלי של העיר, והגדרת תפקידה במטרופולין, תוך מיצוי הקרבה למערכת הסעת המונים וציר נתיבי איילון.