תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
אזור, תכנית אב
פרוגרמה: תכנית אב כוללת להתחדשות עירונית
לקוח: המועצה המקומית אזור
גודל: 2,415  ד'
מיקום: אזור
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, חמוטל גורביץ'
 
הישוב אזור מצוי בראשית שלב חדש בהתפתחותו - כיישוב עירוני יותר, אינטנסיבי יותר ומגוון. תנופת ההתפתחות והשינוי נובעים מפיתוח בתוך היישוב עצמו ומתהליכים תורמים בסביבתו המיידית, בדגש על העיר חולון, פארק שרון והר הפסולת של חירייה, אשר הפך ממטרד להבטחה.
ראשית תהליך התכנון כלל הגדרת חזון יישובי "אזור - ישוב של איכות על הפארק", לצד הגדרת מטרות ויעדים פרטניים, על רקע אפיון וניתוח הקיים, הכל תוך התייחסות למגמות תכנון בסביבת הישוב.

בין מטרותיה הראשיות של תכנית האב למצב את אזור כ:
 - יישוב איכות על הפארק הגדול והייחודי במטרופולין - פארק שרון.
- יישוב שליבו סביבת מגורים ותיקה ושקטה ושזורה בו שדרה של        התחדשות ודינאמיות.
- יישוב המשמר ערכי מורשת ותרבות ומזוהה עימם.
- יישוב המאפשר הזדמנויות ופיתוח.
-  יישוב בעל חשיפה ונגישות מדרכים רבות ובאמצעי תחבורה            רבים.
 
תכנית האב כוללת נדבכים שונים, ביניהם:
פיתוח "מרחבי חיבור" המגדירים מרחבים איכותיים לפיתוח, לקהילה ולפנאי, ומעצימים את החיבור בין אזור לבין פארק שרון.הגדרתו ופיתוחו של רחוב ראשי, בעל מאפיינים עירוניים, המחבר את היישוב לאורכו ומחזק את השלד העירוני. הגדרת מתחמים ומוקדים לשימור - אתרים ארכיאולוגיים ופיתוח מתון ומבוקר במרקם הותיק. הגדרת מתחמי פיתוח אינטנסיבי והוראות לבנייה גבוהה לצד המרקם הותיק. ייעוד שטחים לתעסוקה, מסחר ושימושים נוספים, להכפלת שטחי התעסוקה המאושרים.פיתוח מערך רציף עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים, ויצירת מסגרת לחיבורים ושיתוף פעולה בין אזור לבין מקווה ישראל, חולון והפארק.
בנוסף, התכנית מציעה כלים ליישום התכנית ומטרותיה, ומאפיינת רשימת פרויקטים ונושאים לביצוע המחולקות לקטגוריות לפי תחום ושלבי ביצוע, בין המיידי לטווח הארוך.
 
התכנית מציגה חזון מגובש ומבטיח ליישוב, מתווה דרך להתחדשותו העירונית ויוצרת חיבורים והקשרים חדשים במרחב הציבורי, ביישוב ובסביבתו, לאורך ציר הזמן.
 
התכנית אושרה במועצת העיר, בועדה המקומית ובועדה המחוזית.