תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
לב כפר סבא
פרוגרמה: מבנה מגורים ומסחר
לקוח: י. א. בר-עוז
גודל: 1 קומת מסחר , 8 קומות מגורים, 30 יחידות דיור, 2.5 מרתפי חניה,  כ 1 ד'
מיקום: כפר סבא
קרדיט: צוות תכנון: חמוטל גורביץ', אפרת בילבסקי, ציפי סלמה
יועצים: קונסטרוקציה: מצוק מהנדסים, חשמל: מתי אייזנברג, מים וביוב: ישראל פרלמוטר
 
מבנה מגורים ומסחר ברחוב הראשי.
חזית מסחרית פונה לרחבה ברחוב הראשי, ומקורה בחלקה על ידי ארקדה מודרנית.