תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
תחנת דלק כביש 4
פרוגרמה: תחנת דלק
לקוח: פז חברת נפט בע"מ         
גודל: 250 מ"ר
מיקום: כביש 4
קרדיט: צוות התכנון: חמוטל גורביץ', אפרת בילבסקי