תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
נטע, מעון יום
פרוגרמה: מעון יום 4 כיתות
לקוח: רמון מהנדסים, ועד הישוב נטע
גודל: כ 600 מ"ר
מיקום: נטע מרשם, מועצה אזורית לכיש
קרדיט: צוות התכנון: חמוטל גורביץ', אפרת בילבסקי, אלדד לב
 
מעון יום (4 כיתות) לפי פרוגרמה של משרד הת.מ.ת, ובהתאמה ספציפית לצרכים שהוגדרו על ידי קהילת התושבים, כולל בניה בשלבים.
המעון תוכנן באופן שיאפשר יצירת שטחי חוץ איכותיים ומותאמים לגיל הילדים. החצרות נצפות מהכיתות ומחלליו השונים, תוך דגש מרבי על בטיחות ונוחות בסביבה הררית. חזיתות הגן עוצבו כך שתוגדר זהות כל כיתת גן.
חומרי הגמר ואיכותם מותאמים לאופי המבנה ולסביבתו הנופית.