תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
נטע, גני ילדים
פרוגרמה: גן ילדים דו-כיתתי
לקוח: רמון מהנדסים, ועד הישוב נטע
גודל: כ 2X250 מ"ר
מיקום: נטע מרשם, מועצה אזורית לכיש
קרדיט: צוות התכנון: חמוטל גורביץ', אפרת בילבסקי, אלדד לב
 
2 מבני גני ילדים דו-כיתתיים  לפי פרוגרמה של משרד החינוך, ובהתאמה ספציפית לצרכים שהוגדרו על ידי קהילת התושבים.
הגנים תוכננו באופן שיאפשר יצירת שטחי חוץ איכותיים לגנים: חצר קדמית מוצלת ומעוצבת לפעילות משותפת ל-2 יחידות הגן, וחצר פעילות מרווחת לכל כיתת גן בנפרד, הנצפית מכיתת הגן ומחלליו השונים, תוך דגש מרבי על בטיחות ונוחות.
חזיתות הגן עוצבו כך שתובלט זהותה הנפרדת של כל כיתה.
חומרי הגמר ואיכותם מותאמים לאופי המבנה ולסביבתו הנופית.