תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
מטה יהודה, בית ספר תיכון עמית נחשון
בשיתוף עם פרלה קאופמן אדריכלים