תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
בת ים, פרויקט בעירוב שימושים
פרוגרמה: מסחר, תעסוקה ומגורים.
לקוח: מגדלי בת הים אופק ייזום ובניה בע"מ
גודל: 3 מגדלי מגורים- 500 יח"ד, 2 מגדלי תעסוקה כ- 54,000 מ"ר עיקרי, כ-6,000 מ"ר עיקרי למסחר וכ- 10,000 מ"ר עיקרי למבני ציבור.
מיקום: בת ים
קרדיט: צוות התכנון: עדו אלונים, רעות טסלר

יצירת מרחב עירוני משולב ואינטנסיבי שיכלול מסחר, תעסוקה, מגורים ושטחים לטובת הציבור, עם חזיתות מסחריות לאורך הרחובות הראשיים.