תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
כפר סבא, דיור מוגן הדרים
פרוגרמה: דיור מוגן
לקוח: בית בכפר, הדרים בע"מ       
גודל: 7,500 מ"ר, 65 יח"ד, לובי ראשי, אודיטוריום
מיקום: כפר סבא 
קרדיט: צוות תכנון: חמוטל גורביץ, אפרת בילבסקי 
עיצוב פנים ותכנון דירות: חנה בלושטיין - בית בכפר

תוספת אגף מגורים בן 65 יחידות דיור מעל לובי ואודיטוריום ובו     כ - 300 מקומות