תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
אזור, השדרה הירוקה באזור
פרוגרמה: ארבעה מבני מגורים 
לקוח: מגדלי שרונים אופק יזום ובניה בע"מ
גודל: 270 יח"ד בארבעה מבנים
מיקום: אזור
קרדיט: צוות תכנון: חמוטל גורביץ', יניב עמנואל, ענבל פרדקין, רעות טסלר