תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
כפר סבא, דיור מוגן בית בכפר
פרוגרמה: דיור מוגן 
לקוח: בית בכפר, כפר סבא בע"מ
גודל: כ - 2,000 מ"ר, 35 יח"ד
מיקום: כפר סבא
קרדיט: צוות תכנון: חמוטל גורביץ, אפרת בילבסקי 
עיצוב פנים ותכנון דירות: חנה בלושטיין - בית בכפר

תוספת קומת יחידות בוטיק מעל בניין מגורים קיים כולל שידרוג מערכות כלל הבניין לפי תקנים עדכניים.