תוכניות אב ומתאר תכנון עירוני ציבורי + חינוך מגורים מסחרי אנרגיות מתחדשות ניהול פרוייקטים
לב כפר סבא
פרוגרמה: מבנה מגורים ומסחר
לקוח: י. א. בר-עוז
גודל: 1 קומת מסחר , 8 קומות מגורים, 30 יחידות דיור, 2.5 מרתפי חניה,  כ 1 ד'
מיקום: כפר סבא
קרדיט: צוות תכנון: חמוטל גורביץ', אפרת בילבסקי, ציפי סלמה
יועצים: קונסטרוקציה: מצוק מהנדסים, חשמל: מתי אייזנברג, מים וביוב: ישראל פרלמוטר
 
מבנה מגורים ומסחר ברחוב הראשי.
חזית מסחרית פונה לרחבה ברחוב הראשי, ומקורה בחלקה על ידי ארקדה מודרנית.
יחידות המגורים תוכננו במפנה ראשי לרחובות מגורים איכותיים, וחלליהם עוצבו כחלל מלבני מואר, למתן גמישות מרבית לצרכי הדייר. תגמירי הבניין תוכננו כך שיהוו המשך לבינוי האיכותי במרכז העיר.
בבניין מגוון דירות: דירות 3 חדרים,דירות 4 חדרים ופנטהואזים.